ZNANSTVENA ŠKOLA

SVEOBUHVATNI PRISTUP
ISTRAŽIVANJU ANTROPOGENIH
PRITISAKA NA OKOLIŠ

PROGRAM ZNANSTVENE ŠKOLE

08:45 – 9:00

Registracija sudionika

09:00 – 9:15

Pozdravna riječ

09:15 – 10:00

dr.sc. Martina Furdek Turk (Institut Ruđer Bošković, Zagreb)

U uvodnom predavanju dat će se pregled glavnih izvora zagađenja i osnovnih skupina anorganskih i organskih zagađivala te njihovih svojstva i mehanizama prijenosa u okolišu. Također, dat će se pregled kemijskih, bioloških i drugih analiza koje imaju bitnu ulogu u očuvanju, nadzoru i zaštiti okoliša te procjeni okolišnog rizika.

10:00 – 11:00

doc.dr.sc. Željka Fiket (Institut Ruđer Bošković, Zagreb)

Globalna industrijalizacija, unatoč brojnim pozitivnim učincima, dovela je do sve većeg iskorištavanja prirodnih resursa i općeg zagađenja okoliša. Od mnogih zagađivača, ovim predavanjem obuhvatit će se metali kako bi se publika upoznala ne samo s njihovim izvorima, već i s njihovom raspodjelom u okolišu te mehanizmima transporta i konačnog odlaganja.

11:00 – 11:30 

Pauza za kavu

11:30 – 12:30

dr.sc. Maja Ivanić (Institut Ruđer Bošković, Zagreb)

Mineralne čestice nezaobilazan su sudionik biogeokemijskih ciklusa u okolišu.  Njihove površine sudjeluju u većini fizikalnih, kemijskih i bioloških procesa u prirodi, te imaju važnu ulogu u prijenosu i kruženju zagađivala u vodenom okolišu.

12:30 – 13:30

dr.sc. Sanja Frka Milosavljević (Institut Ruđer Bošković, Zagreb)

Najveća nesigurnost u procjenama antropogenih klimatskih pritisaka danas povezana je s  atmosferskim lebdećim česticama u zraku zbog nedovoljnog poznavanja njihovih fizikalnih, kemijskih i optičkih svojstava te atmosferskih (trans)formacija i taloženja u druge sastavnice okoliša. Čestice u atmosferi utječu na održavanje ravnoteže ukupnog zračenja tako što raspršuju i  apsorbiraju Sunčevo zračenje te posreduju u procesima formiranja oblaka i oborina. Utječu i na kvalitetu zraka te se smatraju štetnim čimbenicima po zdravlje svih živih bića. Lebdeće čestice mogu biti emitirane iz različitih prirodnih i antropogenih izvora, o čemu će ovisiti njihova veličina i kemijski sastav. Uslijed različitih ekonomskih i političkih čimbenika, antropogene aktivnosti danas mijenjanju količine i kemijski sastav atmosferskih čestica diljem svijeta.

13:30 – 14:30

Pauza za ručak

14:30 – 15:30

dr.sc. Ivan Senta (Institut Ruđer Bošković, Zagreb)

U predavanju će biti predstavljen pojam tzv. novih zagađivala okoliša (engl. emerging contaminants) te njihovi glavni izvori, transport i sudbina u okolišu. Također će se dati pregled najvažnijih analitičkih tehnika kojima se određuju, a kroz nekoliko karakterističnih primjera prikazat će se i neki od izazova u analitici ovih spojeva u složenim okolišnim uzorcima.

15:30 – 15:45

15:45 – 16:00

16:00 – 16:15

Maja Maslać Mikulec (Geonatura d.o.o. za stručne poslove zaštite prirode, Zagreb)

Posjetite nas na društvenim mrežama

Kontakt osoba: